Detta är ÅSS Karlstad

Hantera din ångest och finn nya vänner

Vi förmedlar kunskap om ångesttillstånd och hur Du kan hantera din ångest. På våra träffar kan Du dela med dig av din egen erfarenhet och ta del av andras. Här kan Du finna nya vänner som hjälper dig när tillvaron känns extra svår. Allt det som sägs inom gruppen stannar oss emellan. Vår kunskap är våra egna personliga erfarenheter av ångestrelaterade sjukdomar. Vi är övertygade om att detta är en utmärkt grund för att också kunna hjälpa andra.


Ett viktigt komplement till professionellt stöd

Vi kan aldrig ersätta det professionella stöd som bl. a. psykologer, terapeuter och läkare kan ge. Men vi hoppas att vi kan komplettera det stödet genom att vara lyhörda medmänniskor med förmåga att själva kunna känna och förstå Dina upplevelser av ångest.

Vi vill även ha kontakt med Dig som just nu inte vill jobba aktivt i föreningen, eller kanske inte ens känner för att prata, utan ”bara” behöver känna stöd och hjälp för din ångest, eller känna trygghet i att finna nya kamrater. Du kanske tror att Du är för blyg för att våga höra av dig. Snälla Du, försök ändå att ringa eller skriva, så får vi prata lite i alla fall. Eller kanske bara ta en promenad tillsammans.


Ny kunskap, nya kamrater, nytt självförtroende

Vi hoppas att Du genom våra träffar inte bara kommer att få ny kunskap och nya kamrater. Utan att Du även kommer få ett ökat självförtroende, växa Dig starkare och må bättre helt enkelt. Välkommen att prata eller bara lyssna och fika!