Vi kommer att genomföra årsmöte, lördagen 27 april kl, 15,00 i Bida lokalen på Drottninggatan 40 i Karlstad.


Under våren 2024 kommer vi att hålla stängt p.g.a.Ideellt engagemang saknas. 

Finns det någon som vill hjälpa till att återöppna föreningen.

Sänd ett mail till info@angest.se eller ring 0708-65 76 65