Under våren 2023 kommer vi att hålla stängt p.g.a.Ideellt engagemang saknas. Vi har jobbat under hela hösten med att hitta nya krafter.

Finns det någon som vill hjälpa till att återöppna föreningen under våren -23.

Sänd ett mail till info@angest.se eller ring 0708-65 76 65