Under 2024 kommer vi att hålla stängt p.g.a.Ideellt engagemang saknas. 

Finns det någon som vill hjälpa till att återöppna föreningen.

Sänd ett mail till info@angest.se eller ring 0708-65 76 65